Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này vì chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng quyền riêng tư của bạn trên Internet có tầm quan trọng thiết yếu đối với chúng tôi và nó cũng chứa thông tin quan trọng về chúng tôi là ai, cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn và về cách liên hệ với chúng tôi và cơ quan giám sát trong trường hợp bạn có khiếu nại.

Chúng tôi yêu cầu bạn gửi chi tiết liên hệ của mình để chúng tôi có thể liên lạc với bạn và giới thiệu bạn với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin từ bạn, cho dù bạn có được yêu cầu cung cấp thông tin cho chúng tôi hay không.

Những gì chúng tôi thu thập

DB Investment có thể yêu cầu thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số đăng ký cá nhân, số nhận dạng quốc gia, số hộ chiếu và địa chỉ e-mail, v.v. để thiết lập tài khoản, duy trì và quản lý tài khoản khách hàng. Chúng tôi cũng yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý tiền gửi và rút tiền.

DB Investment nhận ra tầm quan trọng của quyền riêng tư của khách hàng và sẽ không bao giờ sử dụng, tiết lộ, bán, cho thuê hoặc cho thuê thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những người hoạt động với tư cách tư pháp, đại diện hoặc luật sư liên quan đến tài khoản giao dịch của khách hàng, để bảo vệ chống gian lận, rửa tiền, giao dịch trái phép, khiếu nại hoặc các trách nhiệm pháp lý khác đối với chính phủ, Các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành. Thông tin như thu nhập, lịch sử tín dụng, giá trị ròng sẽ không được Công ty chia sẻ trong bất kỳ trường hợp nào.

Tại sao chúng tôi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như Giới tính, Tên đầy đủ, DOB và Địa chỉ để tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) của chúng tôi và để hoàn thành KYC và thẩm định khách hàng.

Email và thông tin liên hệ của bạn được sử dụng để tương ứng với bạn về các dịch vụ chúng tôi cung cấp và để thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể hỏi bạn về dân tộc, quốc tịch, số an sinh xã hội hoặc số hộ chiếu của bạn để tuân thủ KYC của chúng tôi và hoàn thành nghĩa vụ AML.

Bảo mật dữ liệu của bạn:

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, dữ liệu của bạn được lưu trữ và giữ bí mật theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý dữ liệu cá nhân áp dụng tại khu vực tài phán mà DB Investing mà bạn đã đăng ký. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn thông tin cá nhân vô tình bị mất, lạm dụng, sửa đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những người có nhu cầu kinh doanh thực sự biết thông tin đó. Những người xử lý thông tin của bạn sẽ chỉ làm như vậy theo cách được ủy quyền và phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật. Chúng tôi cũng có các quy trình để đối phó với bất kỳ vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về một vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

Dữ liệu cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ của mình. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu:

Khi bạn đóng tài khoản của mình với DB Investing, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian 5 năm để tuân thủ các nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ của chúng tôi theo Quy định về rửa tiền 2017. Dữ liệu của bạn sau đó sẽ bị xóa vào cuối kỳ.

Thủ tục khiếu nại:

Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng nhưng nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ nào thì bạn viết thư cho nhóm tuân thủ của chúng tôi trên [email protected]