Tải xuống Nhà giao dịch Meta 5

Trình soạn thảo meta
Trên MetaTrader 5, bạn có thể phát triển robot giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật thông qua công cụ MetaEditor chuyên dụng. Khi công cụ được liên kết với nền tảng, các chương trình mới sẽ tự động xuất hiện trong MetaTrader 5 của bạn và có thể được thực hiện ngay lập tức.
Biểu đồ &; Khung thời gian
Theo dõi trực quan biến động giá theo thời gian thực trong các biểu đồ trong khoảng thời gian từ 1 phút đến 1 tháng và tối đa 21 khung thời gian cùng một lúc. Tính năng này cho phép các nhà giao dịch phản hồi các thay đổi báo giá ngay lập tức và cũng lưu trữ lịch sử báo giá ở dạng nhỏ gọn.
Chỉ báo &; Công cụ đối tượng phân tích
Nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn với 38 chỉ báo tích hợp, 22 công cụ phân tích và 46 đối tượng đồ họa khi bạn giao dịch các công cụ tài chính trong nền tảng giao dịch.