Tài khoản So sánh

Quy tắc áp dụng trên tất cả các Tài khoản Hồi giáo như sau: Trong 7 ngày đầu tiên, phí qua đêm CHỈ trong các công cụ cụ thể, nếu vị thế đã được giữ mở trong hơn 7 ngày, phí sẽ được áp dụng tương ứng bắt đầu từ ngày thứ 8 trở đi. Ngoài ra, đối với TẤT CẢ các công cụ khác, chúng tôi sẽ tính phí.