Về Chỉ số

Chỉ số được tính toán trên cơ sở một rổ cổ phiếu cụ thể được gọi là chỉ số chứng khoán. Cần phải hiểu chính xác chứng khoán nào hình thành từng chỉ số. Bằng cách sử dụng các công cụ tương tự được sử dụng để tính toán chỉ báo, nhà giao dịch có thể hình thành một dự đoán chính xác hơn. Chỉ số chứng khoán là một chỉ số mạnh mẽ cho thấy xu hướng chung và tốc độ thay đổi giá cổ phiếu thị trường của một lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế. Ví dụ, giá dầu tăng có khả năng dẫn đến tăng giá trị tài sản của các công ty sản xuất dầu.

Giới thiệu

Chọn CFD trên giao dịch Chỉ số để khẳng định trạng thái cao cấp của bạn

1

Cân bằng rủi ro thị trường

Khi CFD chỉ số tập hợp từ 30 đến 500 cổ phiếu của các công ty giao dịch công khai, chúng cũng có thể tăng khả năng chống rủi ro thị trường của bạn bằng cách tạo ra một tài sản ổn định hơn.
2

Cơ hội thị trường rộng lớn hơn

Không giống như CFD cổ phiếu, giao dịch CFD chỉ số bao gồm rất nhiều thị trường cùng một lúc. Vì vậy, thay vì giao dịch riêng biệt 100.000 công ty giao dịch công khai, bạn có thể lập kế hoạch chiến lược giao dịch của mình với một chỉ số bao gồm tất cả.
3

Truy cập giao dịch đa nền tảng

Chọn cách thoải mái nhất của bạn để tiếp cận đấu trường thương mại quốc tế. Có thể là PC, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng – DB Investing hỗ trợ tất cả. Chính bạn là người kiểm soát cách thức và thời điểm bạn giao dịch.
CFD trên giao dịch Chỉ số hoạt động như thế nào?

Là một tập hợp các công ty có ảnh hưởng gộp theo cổ phiếu, các chỉ số thường khó tiếp cận. Tuy nhiên, với DB Investing, bạn có thể có được một lối tắt để giao dịch chỉ số bằng cách sử dụng CFD.

Không cần phải tham gia trực tiếp vào thị trường. Chọn giao dịch đa nền tảng, 60+ công cụ phân tích và kết nối nhanh chóng trong giờ thị trường với DB Investing.

Tại sao nên giao dịch CFD trên các chỉ số với DB Investment?

Có hơn 2000 chỉ số chứng khoán khác nhau. Chúng được chia thành các chỉ số kinh tế vi mô và vĩ mô. Đầu tiên cho thấy tình hình thị trường trong một ngành hoặc khu vực cụ thể. Các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy một xu hướng chung trong nền kinh tế. Cả hai đều được sử dụng để phân tích thị trường và hình thành các chiến lược đầu tư hợp lý.

Các chỉ số chứng khoán cũng có thể là nội bộ hoặc bên ngoài. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta đang nói về các công ty hoạt động thuộc thẩm quyền của một quốc gia. Các chỉ số bên ngoài kết hợp dữ liệu về tài sản quốc tế. Các nhà đầu tư theo dõi cả hai loại chỉ báo.

Các chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất:

Dow Jones – một trong những chỉ số đầu tiên. Đó là giá trị trung bình toán học của cổ phiếu của 30 công ty lớn nhất của Mỹ.

S&P 500 – chỉ số phản ánh tổng vốn hóa của 500 công ty lớn của Mỹ niêm yết trên sàn chứng khoán.

NASDAQ – chỉ số phản ánh tổng vốn hóa của các công ty đăng ký trên cùng một sàn giao dịch chứng khoán. Chỉ số này bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

NYSE – chỉ số này được tính dựa trên mức vốn hóa của tất cả các công ty (không chỉ Mỹ) có cổ phiếu được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.

SymbolLong swap PosotionsShort swap Posotions3-days swapLeverageMinimal Lot SizeMaximal Lot SizeUnits per LotSpreadTrading hours from Sunday to Friday
AUS200-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-06:30, 07:15-21:00, 23:05-00:00
AUS200.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-06:30, 07:10-20:00, 23:50-00:00
BRAIND-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating12:05-20:55
BUND-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:15-20:00
CHNIND-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating01:20-04:00, 05:35-08:15, 09:20-19:00
CHNIND.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating01:00-08:30, 09:00-20:45
EU50-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:15-20:00
EU50.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
FRA40-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
FRA40.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
GER30-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:15-20:00
GER30.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating22:00-24:00, 00:00-21:00
HKIND-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating01:20-04:00, 05:35-08:15, 09:20-19:00
HKIND.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating22:00-24:00, 00:00-21:00
IND50-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating01:00-10:10, 10:40-21:15
ITA40-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
ITA40.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
JAP225-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:00-24:00
JAP225.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-22:05
KOSP200-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:05-06:10
MEXIND-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating14:30-20:00
RUS50-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating07:05-15:45
SA40-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:35-15:25
SPA35-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-18:00
SPA35.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-18:00
SUI20-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:00-20:00
TNOTE-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:00-24:00
UK100-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-20:00
UK100.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 21:00-24:00
US100-6% per year-6% per yearFriday1000.1301Floating00:00-21:00, 22:05-24:00
US100.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:00-24:00
US2000-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:05-24:00
US30-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:05-24:00
US30.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:00-24:00
US500-6% per year-6% per yearFriday1000.1301Floating00:00-21:00, 22:05-24:00
US500.spot-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00, 22:00-24:00
USDIDX-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-21:00
VIX-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating00:00-20:15, 22:00-24:00
W20-6% per year-6% per yearFriday200.1301Floating06:45-14:50
Next Live Webinar
Hours
Minutes
Seconds
Image

( UAE )