Tuyên bố công bố rủi ro

Việc thực hiện các giao dịch tài chính, tương tự như các giao dịch được dự tính và mô tả trong thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao cùng với việc thực hiện các giao dịch được mô tả trong Thỏa thuận này nên được coi là các hoạt động tài chính có rủi ro cao. Bạn nên xem xét cẩn thận liệu loại hoạt động tài chính này có phù hợp với nhu cầu, nguồn tài chính và hoàn cảnh cá nhân của bạn hay không. Vì rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn là cao, bạn nên sử dụng các quỹ do bạn chỉ định cho các giao dịch tài chính đầu cơ có rủi ro cao.

Các cảnh báo được nêu chi tiết trong phần tiết lộ này không bao gồm tất cả các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến loại giao dịch được dự tính theo thỏa thuận này.

Giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và mua CFD nói riêng mang tính đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao và đòn bẩy tài chính cao. Khách hàng tuyên bố rõ ràng rằng anh ta hoàn toàn hiểu rằng sự khác biệt nhỏ về giá thị trường có thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn và có thể gây ra lợi nhuận hoặc thua lỗ cao liên quan đến chứng khoán, cao bằng tổng tổn thất của tất cả các chứng khoán, tất cả trong khoảng thời gian ngắn và không có phương pháp hiện có nào có thể đảm bảo lợi nhuận từ Giao dịch trên thị trường tài chính.

Bằng cách đăng ký vào Trang web mở tài khoản và thực hiện Giao dịch, bạn chấp thuận rằng bạn biết những điều sau:

Loại Giao dịch do Hệ thống cung cấp có thể được coi là giao dịch rủi ro đặc biệt và việc thực hiện chúng có thể liên quan đến mức độ rủi ro cao.

Bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn có đầy đủ thông tin và kiến thức về CFD, bao gồm Tiền kỹ thuật số và các rủi ro liên quan đến giao dịch. Việc thực hiện Giao dịch là theo quyết định riêng của bạn và bạn chịu rủi ro liên quan đến các Giao dịch đó và có khả năng tài chính để tài trợ cho các Giao dịch nói trên.

Để hoàn tất bất kỳ giao dịch rút tiền nào, tất cả khách hàng phải hoàn tất các thủ tục tuân thủ rút tiền của DB Investing.

Bạn đọc các điều khoản của Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản liên quan đến Hợp đồng tài chính như được định nghĩa trong Thỏa thuận này trước khi thực hiện bất kỳ Hợp đồng tài chính nào và hiểu đầy đủ hậu quả và kết quả của thành công hay thất bại.

Bạn biết rằng đầu tư không chính xác có thể khiến bạn thua lỗ đáng kể.

Bạn biết rằng thời hạn của bất kỳ Hợp đồng Tài chính nào do Hệ thống cung cấp có thể ngắn nhất là vài phút.

Việc sử dụng Hệ thống chỉ được chỉ định cho những người dùng tinh vi với khả năng duy trì tổn thất nhanh chóng lên đến tổng số tiền đầu tư và / hoặc chứng khoán. Bạn có trách nhiệm xem xét cẩn thận liệu các Giao dịch đó có phù hợp với bạn và mục đích của bạn hay không trong khi xem xét các nguồn lực, hoàn cảnh cá nhân của bạn và hiểu ý nghĩa của các hành động do chính bạn thực hiện. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia thuế và cố vấn pháp lý.

Nội dung do DB Investment cung cấp chỉ dành cho mục đích giáo dục.

Không có thông tin nào được trình bày cấu thành khuyến nghị của DB Investment để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ sản phẩm hoặc công cụ bảo mật, tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể nào.

Forex, quyền chọn, hợp đồng tương lai, cá cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.

Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu các công cụ phái sinh như đặt cược chênh lệch, hợp đồng FX giao ngay và CFD hoạt động hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin nào khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và KHÔNG cấu thành lời khuyên đầu tư.

DB Investment sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

BẠN hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào bạn đưa ra. Những quyết định như vậy chỉ nên dựa trên đánh giá của bạn về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu thanh khoản của bạn.

Bạn KHÔNG nên chỉ dựa vào thông tin hoặc ý kiến mà bạn đọc trên trang web. Thay vào đó, bạn nên sử dụng những gì bạn đọc làm điểm khởi đầu để thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng bạn, phân tích độc lập của riêng bạn và tinh chỉnh các phương pháp giao dịch của riêng bạn trước khi đặt tiền của bạn vào rủi ro.

Đầu tư DB

Bộ phận rủi ro

Next Live Webinar
Hours
Minutes
Seconds
Image

( UAE )