Giờ giao dịch GMT+0

Mẹo: Thay đổi giờ giao dịch

Giờ giao dịch có thể thay đổi vào các ngày lễ và chúng cũng có thể thay đổi trong các điều kiện thị trường bất thường như biến động thị trường. Để biết thông tin mới nhất về giờ giao dịch của công cụ bạn đã chọn, hãy luôn tham khảo thiết bị đầu cuối MT5 của bạn.