Phân tích kỹ thuật hàng ngày 24/6/2024

Finance and economics explained simply

EUR/USD

Đồng Euro/Đô la đã tăng sáng nay và đang giao dịch ở mức 1,0704 USD, tăng 0,12%. Cặp tiền này đã kiểm tra đáy cuối cùng ở mức 1.06675 và phục hồi và hiện đang ở vùng hỗ trợ đầu tiên. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là việc tiếp tục tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào điểm tựa và kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách sử dụng vùng hỗ trợ thứ hai.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động EUR/USD:

Vùng kháng cự thứ hai

1.07959 - 1.08017

Vùng kháng cự đầu tiên

1.07422 - 1.07486

điểm tựa

1.07245

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.06980 - 1.07086

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.06490 - 1.06592

GBP/USD

Đồng bảng Anh đã tăng so với đồng đô la Mỹ sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 1,2650 Về mặt kỹ thuật: Đồng bảng Anh đã phá vỡ xu hướng tăng và kiểm tra vùng kháng cự. Các kịch bản có thể xảy ra bao gồm: Cặp tiền này tăng và đạt đến vùng kháng cự trong khung thời gian 4 giờ và chúng ta có thể thấy vùng này kiểm tra lại và kịch bản thay thế là giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào các mức của vùng kháng cự thứ hai.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

1.25423 - 1.25282

Vùng kháng cự đầu tiên

1.24750 - 1.24554

điểm tựa

1.23827

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.23093 - 1.22931

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.22089 - 1.21847

USD/JPY

Đồng đô la/yên đang tăng và kiểm tra mức cao nhất được ghi nhận sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 159,71 Về mặt kỹ thuật: Cặp tiền này đã giảm nhẹ kể từ khi kiểm tra mức đỉnh trước đó và có thể chúng ta sẽ thấy giá giảm xuống mức 158,034 và kịch bản thay thế là nhắm mục tiêu các mức giá mới có thể đạt tới 161,100.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

156.341 - 156.260

Vùng kháng cự đầu tiên

155.406 - 155.343

điểm tựa

154.394

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

152.846 - 155.741

Khu vực hỗ trợ thứ hai

151.681 - 151.639

AUD/USD

Đồng đô la Úc sáng nay đã tăng 0,05% so với đồng đô la và hiện đang giao dịch ở mức 0,6643 Về mặt kỹ thuật: Giá tăng và đạt đến vùng kháng cự thứ hai. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là kiểm tra lại vùng kháng cự thứ ba. Kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm vào vùng kháng cự thứ hai. Một chuyển động chéo đã hình thành giữa hai vùng.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

0.66143 - 0.66231

Vùng kháng cự đầu tiên

0.65663 - 0.65783

điểm tựa

0.65217

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

0.64541 - 0.64633

Khu vực hỗ trợ thứ hai

0,60219 – 0,59604

DẦU

Giá dầu giảm từ vùng kháng cự thứ hai, sáng nay dầu giảm 0,11% và hiện đang giao dịch ở mức 80,61 USD/thùng. Về mặt kỹ thuật, sự phục hồi giá từ vùng kháng cự thứ hai nhắm vào vùng kháng cự thứ nhất. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là tiếp tục giảm giá bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự đầu tiên và kịch bản thay thế là tăng giá bằng cách nhắm mục tiêu kiểm tra lại.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

81.71 - 82.00

Vùng kháng cự đầu tiên

79.08 - 79.38

điểm tựa

77.47

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

75.20 - 75.67

Khu vực hỗ trợ thứ hai

73.13 - 73.62

XAU/USD

Vàng đang tăng trong phiên giao dịch châu Á sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 2.323,10 USD/ounce. Chúng tôi lưu ý rằng vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng khiến giá sụt giảm, đạt mức giá thấp nhất mà vàng đạt được ở mức $2286,84. Hiện tại, giá được coi là chuyển động tiếp tuyến giữa mức hỗ trợ thứ ba và mức hỗ trợ tiềm năng. đang kiểm tra vùng hỗ trợ thứ ba và sự ổn định trên các mức giá này sẽ mở đường cho việc quay trở lại vùng hỗ trợ. Kịch bản thứ hai và thay thế là hạ cánh xuống vùng hỗ trợ tiềm năng.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

2451.17 - 2446.43

Vùng kháng cự đầu tiên

2408 - 2413.10

điểm tựa

2394.35

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

2377.35 - 2372.87

Khu vực hỗ trợ thứ hai

2355.59 - 2350.21

Related Posts