Triển vọng thị trường hàng tuần 24-06-2024

Finance and economics explained simply
Triển vọng thị trường hàng tuần 24-06-2024

Giới thiệu:

Có rất nhiều chiến lược mạnh mẽ trong ngành tài chính để giao dịch trên thị trường nhưng không phải tất cả các chiến lược này đều tốt cho bạn. Bạn cần tìm ra “bộ lạc” của mình: tìm kiếm chiến lược phù hợp với tính cách và tâm lý của bạn.

Phân tích EURUSD:

Lịch tin tức EURUSD (GMT+1)

Phân tích biểu đồ EURUSD

Phân tích GBPUSD:

Lịch tin tức GBPUSD (GMT+1)

Phân tích biểu đồ GBPUSD

Phân tích GBPJPY :

Lịch tin tức GBPJPY (GMT+1)

Phân tích biểu đồ GBPJPY

Phân tích XAUUSD:

Lịch tin tức XAUUSD (GMT+1)

Phân tích biểu đồ XAUUSD

Phân tích WTI :

Lịch tin tức WTI (GMT+1)

Phân tích biểu đồ WTI

Phần kết luận:

bạn cần phải có nhật ký giao dịch để theo dõi tiến trình của mình cho đến nay trong quá trình theo đuổi giao dịch. điều này sẽ giúp bạn biết liệu bạn có đang làm tốt hay không. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi giúp theo dõi tiến trình của bạn: https://my.dbinvesting.com/links/go/955

Related Posts

( UAE )