Penyataan Pendedahan Risiko

Pelaksanaan transaksi kewangan, sama seperti transaksi yang dipertimbangkan dan diterangkan dalam perjanjian ini melibatkan penggunaan leverage kewangan. Penggunaan leverage kewangan yang tinggi ditambah dengan pelaksanaan transaksi yang diterangkan dalam perjanjian ini harus dianggap sebagai aktiviti kewangan berisiko tinggi. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada aktiviti kewangan seperti ini sesuai dengan keperluan anda, sumber kewangan anda dan keadaan peribadi anda. Oleh kerana risiko kehilangan sebahagian atau semua dana yang dilaburkan dalam tempoh yang singkat adalah tinggi, adalah dinasihatkan untuk menggunakan dana yang ditetapkan oleh anda untuk transaksi kewangan spekulatif berisiko tinggi.

Amaran yang diperincikan dalam bahagian pendedahan ini tidak termasuk semua kemungkinan risiko yang berkaitan dengan jenis transaksi yang dipertimbangkan di bawah perjanjian ini.

Dagangan di pasaran kewangan secara umum dan membeli CFD khususnya adalah spekulatif dan melibatkan risiko yang sangat tinggi dan leveraj kewangan yang tinggi. Ia jelas dinyatakan oleh Pelanggan bahawa dia memahami sepenuhnya bahawa perbezaan kecil dalam harga pasaran mungkin berlaku dalam tempoh masa yang singkat dan boleh menyebabkan keuntungan atau kerugian yang tinggi berhubung dengan sekuriti, setinggi jumlah kehilangan semua sekuriti, semuanya dalam tempoh masa yang singkat dan tidak ada kaedah yang dapat memastikan keuntungan dari Transaksi di pasaran kewangan.

Dengan mendaftar ke Laman web membuka akaun dan menjalankan Transaksi, anda dengan ini meluluskan bahawa anda mengetahui perkara berikut:

Jenis Transaksi yang ditawarkan oleh Sistem boleh dianggap sebagai transaksi risiko khas dan menjalankannya mungkin melibatkan tahap risiko yang tinggi.

Anda bersetuju dan mengesahkan bahawa anda mempunyai maklumat dan pengetahuan penuh mengenai CFD, termasuk Mata Wang Digital dan risiko yang terlibat dalam perdagangan. Menjalankan Transaksi adalah mengikut budi bicara mutlak anda dan anda dengan ini mengambil risiko yang terlibat dalam Transaksi tersebut dan mempunyai keupayaan kewangan untuk membiayai Transaksi tersebut.

Untuk melengkapkan sebarang pengeluaran, semua pelanggan mesti melengkapkan prosedur pematuhan pengeluaran DB Investing.

Anda membaca terma Perjanjian ini dan semua terma yang berkaitan dengan Kontrak Kewangan kerana ia ditakrifkan dalam Perjanjian ini sebelum pelaksanaan mana-mana Kontrak Kewangan dan memahami sepenuhnya akibat dan hasil kejayaan atau kegagalan.

Anda tahu bahawa pelaburan yang salah boleh menyebabkan kerugian yang besar.

Anda tahu bahawa jangka hayat mana-mana Kontrak Kewangan yang ditawarkan oleh Sistem mungkin sesingkat beberapa minit.

Penggunaan Sistem ini semata-mata ditetapkan untuk pengguna yang canggih dengan keupayaan untuk mengekalkan kerugian pantas sehingga jumlah kerugian wang yang dilaburkan dan / atau sekuriti. Anda bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dengan teliti sama ada Transaksi tersebut sesuai dengan anda dan tujuan anda sambil mengambil kira sumber anda, keadaan peribadi anda dan memahami implikasi tindakan yang dibuat oleh anda sendiri. Adalah sangat disyorkan agar anda berunding dengan pakar cukai dan penasihat undang-undang.

Kandungan yang disediakan oleh DB Investing adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

Tiada maklumat yang dikemukakan merupakan cadangan oleh DB Investing untuk membeli, menjual, atau memegang apa-apa sekuriti, produk kewangan atau instrumen atau untuk terlibat dalam sebarang strategi pelaburan tertentu.

Forex, opsyen, niaga hadapan, pertaruhan spread, dan CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kehilangan wang dengan cepat kerana leverage.

Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana derivatif seperti pertaruhan spread, kontrak FX titik bergolek, dan CFD berfungsi, dan sama ada anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda.

Sebarang pendapat, berita, penyelidikan, analisis, harga, atau maklumat lain yang terkandung di laman web ini disediakan sebagai ulasan pasaran umum dan BUKAN merupakan nasihat pelaburan.

DB Investing tidak akan menerima liabiliti untuk sebarang kerugian atau kerosakan, termasuk tanpa had kepada, sebarang kehilangan keuntungan, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau pergantungan pada maklumat tersebut.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang keputusan pelaburan yang anda buat. Keputusan sedemikian harus berdasarkan penilaian anda semata-mata terhadap keadaan kewangan anda, objektif pelaburan, toleransi risiko, dan keperluan kecairan.

Anda TIDAK boleh bergantung semata-mata kepada maklumat atau pendapat yang anda baca di laman web. Sebaliknya, anda harus menggunakan apa yang anda baca sebagai titik permulaan untuk melakukan penyelidikan bebas anda sendiri, analisis bebas anda sendiri, dan memperbaiki kaedah perdagangan anda sendiri sebelum meletakkan wang anda berisiko.

Pelaburan DB

Jabatan Risiko