Chi phí và các khoản phí liên quan

Chi phí phí liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ đầu phụ trợ

LÂY LAN

Spread ‘ là chênh lệch giữa giá Bán (“Bid”) và Mua (“Ask”) của một công cụ cụ thể. Mức chênh lệch mà Công ty tính cho bạn phản ánh một phần mức chênh lệch của sàn giao dịch cơ sở nơi tài sản cơ bản được giao dịch, cộng với mức tăng giá tùy thuộc vào loại tài khoản giao dịch và sản phẩm. Chênh lệch của chúng tôi có thể thay đổi và có thể bị tính phí theo điều kiện thị trường.

NHIỆM VỤ

‘Hoa hồng’ là số tiền được tính khi Khách hàng tham gia giao dịch CFD và dựa trên loại tài khoản cũng như giá trị danh nghĩa của giao dịch. Tổng phí hoa hồng được tính khi mở giao dịch cho cả hai bên cùng một lúc (mở và đóng)

Phí tài trợ qua đêm (Swap)
‘Tài trợ qua đêm/Hoán đổi’ là phí được tính cho tất cả các vị thế mở qua đêm vào cuối phiên giao dịch hàng ngày (22:00GMT và 21:00GMT trong DST) và có thể bị ghi có hoặc ghi nợ tùy thuộc vào thị trường hiện hành. Công ty áp dụng chiến lược chuyển khoản 3 ngày vào thứ Tư cho tất cả các vị thế được mở trên FX, Năng lượng và Kim loại, chiến lược chuyển khoản 3 ngày vào thứ Năm cho tất cả các vị trí được mở trên Tiền điện tử và chiến lược chuyển khoản 3 ngày vào thứ Sáu cho các chỉ số. Giải thích hoán đổi ba lần: Đây là một tiêu chuẩn ngành và là do ngày thanh toán T+2 của các công cụ tài chính để trang trải các khoản phí phát sinh bởi thị trường liên ngân hàng vào cuối tuần. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về giá trị hoán đổi.
Các giá trị hoán đổi được nhận từ Địa điểm thực thi của Công ty.

Phương pháp tính toán

Spread = (Giá mua – Giá bán) × Khối lượng × Kích thước hợp đồng

Hoa hồng = Hoa hồng (Mỗi lô) × Khối lượng

Phí hoán đổi = Điểm mua/bán × Khối lượng × Kích thước hợp đồng × Kích thước điểm* × Ngày

*Kích thước điểm phụ thuộc vào chữ số thập phân của từng Công cụ CFD.

Kích thước điểm cho 5 chữ số thập phân = 0,00001

Kích thước điểm cho 3 chữ số thập phân = 0,001

Kích thước điểm cho 2 chữ số thập phân = 0,01

Kích thước điểm cho 1 chữ số thập phân = 0,1

Phí chuyển đổi = tỷ giá hối đoái thị trường + phí

Next Webinar
Days
Hours
Minutes
Seconds
Event Ended

Creating a Consistent Cash Flow with DbInvesting

June 1 @ 10:00 am - 1:00 pm (GMT + 1; Nigeria time)

Price: Free

Language: English

Location : 2 soji adepegba close, off allen avenu, ikeja, Lagos