Chi phí và các khoản phí liên quan

Chi phí các khoản phí liên quan cho việc cung cấp dịch vụ đầu phụ trợ

LÂY

Chênh lệch‘ là chênh lệch giữa giá Bán (“Mua”) và Mua (“Bán”) của một công cụ cụ thể. Mức chênh lệch mà Công ty tính phí cho bạn phản ánh, một phần, mức chênh lệch của sàn giao dịch cơ sở nơi tài sản cơ bản được giao dịch, cộng với mức tăng tùy thuộc vào loại tài khoản giao dịch và sản phẩm. Mức chênh lệch của chúng tôi có thể thay đổi và tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

HOA HỒNG

‘Hoa hồng’ là số tiền được tính khi Khách hàng tham gia giao dịch CFD và dựa trên loại tài khoản và giá trị danh nghĩa của giao dịch. Tổng phí hoa hồng được tính khi mở giao dịch cho cả hai bên cùng một lúc (mở và đóng)

Phí tài chính qua đêm (Hoán đổi)
‘Tài chính / Hoán đổi qua đêm’ là phí được tính cho tất cả các vị thế được mở qua đêm vào cuối phiên giao dịch hàng ngày (22:00GMT và 21:00GMT trong DST) và có thể phải chịu tín dụng hoặc ghi nợ tùy thuộc vào thị trường hiện hành. Công ty áp dụng chiến lược tái đầu tư 3 ngày vào thứ Tư cho tất cả các vị thế được mở trên FX, Năng lượng và Kim loại, chiến lược tái đầu tư 3 ngày vào thứ Năm cho tất cả các vị thế được mở trên Tiền điện tử và chiến lược tái đầu tư 3 ngày vào thứ Sáu cho các chỉ số. Giải thích hoán đổi ba lần: Đây là một tiêu chuẩn ngành và là do ngày thanh toán T+2 của các công cụ tài chính để trang trải các khoản phí phát sinh bởi thị trường liên ngân hàng vào cuối tuần. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về giá trị hoán đổi.
Giá trị hoán đổi được nhận từ Địa điểm thực hiện của Công ty.

Tính toán Methology

Chênh lệch = (Giá mua – Giá bán) × Khối lượng × Quy mô hợp đồng

Hoa hồng = Hoa hồng (mỗi lô) × khối lượng

Phí qua đêm = Hoán đổi điểm mua/bán × khối lượng × quy mô hợp đồng × kích thước điểm* × ngày

*Kích thước điểm phụ thuộc vào chữ số thập phân của từng Công cụ CFD.

Kích thước điểm cho 5 chữ số thập phân = 0,00001

Kích thước điểm cho 3 chữ số thập phân = 0,001

Kích thước điểm cho 2 chữ số thập phân = 0,01

Kích thước điểm cho 1 chữ số thập phân = 0,1

Phí giao dịch = tỷ giá hối đoái thị trường + phí