Phân tích kỹ thuật hàng ngày 8/7/2024

Finance and economics explained simply
Phân tích kỹ thuật hàng ngày 8/7/2024

EUR/USD

Đồng Euro/Đô la đã tăng sáng nay và đang giao dịch ở mức 1,0836 USD, tăng 0,30%. Cặp tiền này tăng khi thị trường mở cửa và kiểm tra lại vùng kháng cự thứ hai và tăng trở lại. Trong số các kịch bản có thể xảy ra là việc tiếp tục tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ ba và kịch bản thay thế là quay trở lại các mức kháng cự thứ hai và sau đó. nhắm vào vùng kháng cự đầu tiên.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động EUR/USD:

Vùng kháng cự thứ hai

1.07959 - 1.08017

Vùng kháng cự đầu tiên

1.07422 - 1.07486

điểm tựa

1.07245

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.06980 - 1.07086

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.06490 - 1.06592

GBP/USD

Đồng bảng Anh sáng nay đã tăng 0,15% và hiện đang giao dịch ở mức 1,2817 USD. Đồng bảng Anh phá vỡ vùng kháng cự thứ ba Một trong những tình huống có thể xảy ra là cặp tiền này tiếp tục đi đến vùng kháng cự trên khung thời gian 4 giờ và kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ ba.

Tin tức bạn có thể thích về sự chuyển động của đồng bảng Anh:

Vùng kháng cự thứ hai

1.25423 - 1.25282

Vùng kháng cự đầu tiên

1.24750 - 1.24554

điểm tựa

1.23827

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.23093 - 1.22931

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.22089 - 1.21847

USD/JPY

Đồng đô la và đồng yên đã giảm sáng nay và tăng theo thị trường châu Âu và hiện đang giao dịch ở mức 160,89 Từ quan điểm kỹ thuật: Các vùng kháng cự đã trở thành các vùng hỗ trợ. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là sự gia tăng tiếp tục bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai, và kịch bản thay thế là sự suy giảm và kiểm tra vùng kháng cự đầu tiên.

Tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la/yên:

Vùng kháng cự thứ hai

163.079 -163.555

Vùng kháng cự đầu tiên

159.845 -160.165

điểm tựa

159.000

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

155.406 - 155.343

Khu vực hỗ trợ thứ hai

156.341 - 156.260

AUD/USD

Đồng đô la Úc sáng nay đã giảm 0,09% so với đồng đô la và hiện đang giao dịch ở mức 0,6743 Về mặt kỹ thuật: Giá tăng và đạt đến vùng kháng cự thứ hai. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là kiểm tra lại vùng kháng cự thứ ba. Kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm vào vùng kháng cự thứ hai. Một chuyển động chéo đã hình thành giữa hai vùng.

Tin tức có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ:

Vùng kháng cự thứ hai

0.66143 - 0.66231

Vùng kháng cự đầu tiên

0.65663 - 0.65783

điểm tựa

0.65217

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

0.64541 - 0.64633

Khu vực hỗ trợ thứ hai

0,60219 – 0,59604

DẦU

Giá dầu đang giảm sau mức tăng mà chúng ta chứng kiến ​​tại vùng kháng cự thứ hai, và sáng nay dầu đã giảm 0,90% và hiện đang giao dịch ở mức 82,54 USD/thùng. Về mặt kỹ thuật, giá dầu nhắm mục tiêu là 83,55 USD và có khả năng giảm do nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai. Kịch bản thay thế là tiếp tục tăng, nhắm mục tiêu là 85,58 USD.

Tin tức sắp tới ảnh hưởng đến dầu:

Vùng kháng cự thứ hai

81.71 - 82.00

Vùng kháng cự đầu tiên

79.08 - 79.38

điểm tựa

77.47

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

75.20 - 75.67

Khu vực hỗ trợ thứ hai

73.13 - 73.62

XAU/USD

Vàng đang giảm sáng nay và giảm theo phiên giao dịch châu Âu và hiện đang giao dịch ở mức $2377,17/ounce. Về mặt kỹ thuật, vàng đã tăng vào tuần trước và đạt điểm tựa ở mức $2392,30 và hiện tại nó đã giảm để kiểm tra lại vùng hỗ trợ đầu tiên. trong số các kịch bản có thể xảy ra là sự phục hồi bằng cách nhắm mục tiêu vào điểm tựa và sau đó là khu vực Vùng kháng cự đầu tiên và kịch bản thay thế là sự suy giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ thứ hai.

Tin tức bạn có thể thích về phong trào vàng:

Vùng kháng cự thứ hai

2451.17 - 2446.43

Vùng kháng cự đầu tiên

2408 - 2413.10

điểm tựa

2394.35

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

2377.35 - 2372.87

Khu vực hỗ trợ thứ hai

2355.59 - 2350.21

Related Posts