Phân tích kỹ thuật hàng ngày 7/2/2024

Finance and economics explained simply
Phân tích kỹ thuật hàng ngày 7/2/2024

EUR/USD

Đồng Euro/Đô la đang giảm sáng nay và đang giao dịch ở mức 1,0716 USD, giảm 0,22%. Cặp tiền này đã tăng khi thị trường mở cửa và tạo ra một khoảng trống đi lên. Nó xuyên qua vùng kháng cự đầu tiên, và ngày hôm qua nó đã giảm và che phủ khoảng trống giá. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là việc tiếp tục giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ đầu tiên. và kịch bản thay thế là sự quay trở lại các mức kháng cự đầu tiên.

Những tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng euro:

  • Mỹ: Cơ hội việc làm 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

1.07959 - 1.08017

Vùng kháng cự đầu tiên

1.07422 - 1.07486

điểm tựa

1.07245

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.06980 - 1.07086

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.06490 - 1.06592

GBP/USD

Đồng bảng Anh sáng nay đã giảm 0,18% và hiện đang giao dịch ở mức 1,2629 USD. Có thể giá đã bước vào giai đoạn có triệu chứng và hiện đang tìm cách phá vỡ vùng kháng cự thứ ba, trong trường hợp thất bại, nó sẽ giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào các mức của vùng kháng cự thứ hai.

Những tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng tới diễn biến của đồng bảng Anh:

  • Mỹ: Cơ hội việc làm 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

1.25423 - 1.25282

Vùng kháng cự đầu tiên

1.24750 - 1.24554

điểm tựa

1.23827

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.23093 - 1.22931

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.22089 - 1.21847

USD/JPY

Đồng đô la/yên tăng và ghi nhận mức giá lịch sử và hiện đang giao dịch ở mức 161,62 Từ quan điểm kỹ thuật: Các vùng kháng cự đã trở thành các vùng hỗ trợ. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là sự gia tăng tiếp tục bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai, và kịch bản thay thế là sự suy giảm và kiểm tra vùng kháng cự đầu tiên.

Tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la/yên:

  • Mỹ: Cơ hội việc làm 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

163.079 -163.555

Vùng kháng cự đầu tiên

159.845 -160.165

điểm tựa

159.000

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

155.406 - 155.343

Khu vực hỗ trợ thứ hai

156.341 - 156.260

AUD/USD

Đồng đô la Úc sáng nay đã giảm 0,18% so với đồng đô la và hiện đang giao dịch ở mức 0,6646. Về mặt kỹ thuật: Giá tăng và đạt đến vùng kháng cự thứ hai. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là kiểm tra lại vùng kháng cự thứ ba. Kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm vào vùng kháng cự thứ hai. Một chuyển động chéo đã hình thành giữa hai vùng.

Tin tức có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ:

  • Mỹ: Cơ hội việc làm 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

0.66143 - 0.66231

Vùng kháng cự đầu tiên

0.65663 - 0.65783

điểm tựa

0.65217

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

0.64541 - 0.64633

Khu vực hỗ trợ thứ hai

0,60219 – 0,59604

DẦU

Giá dầu tăng tại vùng kháng cự thứ hai, sáng nay dầu tăng 0,48% và hiện đang giao dịch ở mức 83,73 USD/thùng. Về mặt kỹ thuật, giá dầu nhắm mục tiêu là 83,55 USD và có khả năng giảm do nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai. Kịch bản thay thế là tiếp tục tăng, nhắm mục tiêu là 85,58 USD.

Tin tức sắp tới ảnh hưởng đến phong trào dầu:

Vùng kháng cự thứ hai

81.71 - 82.00

Vùng kháng cự đầu tiên

79.08 - 79.38

điểm tựa

77.47

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

75.20 - 75.67

Khu vực hỗ trợ thứ hai

73.13 - 73.62

XAU/USD

Vàng đang giảm sáng nay và tăng theo phiên giao dịch châu Âu và hiện đang giao dịch ở mức 2.331,37 USD/ounce. Chúng tôi lưu ý rằng vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng khiến giá sụt giảm, đạt mức giá thấp nhất mà vàng đạt được ở mức $2286,84. Hiện tại, giá được coi là chuyển động tiếp tuyến giữa mức hỗ trợ thứ ba và mức hỗ trợ tiềm năng. đang kiểm tra vùng hỗ trợ thứ ba. Sự ổn định và ổn định trên các mức giá này sẽ mở đường cho việc quay trở lại vùng hỗ trợ. Kịch bản thứ hai và thay thế là giá ổn định dưới vùng hỗ trợ tiềm năng, mở đường cho sự sụt giảm xuống mức $2272,13. .

Tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến vàng:

  • Mỹ: Cơ hội việc làm 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

2451.17 - 2446.43

Vùng kháng cự đầu tiên

2408 - 2413.10

điểm tựa

2394.35

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

2377.35 - 2372.87

Khu vực hỗ trợ thứ hai

2355.59 - 2350.21

Related Posts