Phân tích kỹ thuật hàng ngày 21/6/2024

Finance and economics explained simply
Phân tích kỹ thuật hàng ngày 21/6/2024

EUR/USD

Đồng Euro/Đô la đang giảm sáng nay và đang giao dịch ở mức 1,0682 USD, giảm 0,18%. Cặp tiền này đã rơi khỏi vùng kháng cự đầu tiên và nhắm mục tiêu vào một điểm, sau đó là vùng hỗ trợ đầu tiên. Trong số các tình huống có thể xảy ra: Kiểm tra lại vùng hỗ trợ đầu tiên và kịch bản giảm thay thế bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ thứ hai

Những tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng euro:


Mỹ: Bán nhà hiện tại 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

1.07959 - 1.08017

Vùng kháng cự đầu tiên

1.07422 - 1.07486

điểm tựa

1.07245

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.06980 - 1.07086

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.06490 - 1.06592

GBP/USD

Đồng bảng Anh đang giảm giá so với đồng đô la Mỹ sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 1.2652 Về mặt kỹ thuật: Đồng bảng Anh đã phá vỡ xu hướng tăng và kiểm tra vùng kháng cự. Các kịch bản có thể xảy ra bao gồm: Cặp tiền này tăng và đạt đến vùng kháng cự trong khung thời gian 4 giờ và chúng ta có thể thấy vùng này kiểm tra lại và kịch bản thay thế là giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào các mức của vùng kháng cự thứ hai.

Những tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng tới diễn biến của đồng bảng Anh:

  • Mỹ: Bán nhà hiện tại 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

1.25423 - 1.25282

Vùng kháng cự đầu tiên

1.24750 - 1.24554

điểm tựa

1.23827

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.23093 - 1.22931

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.22089 - 1.21847

USD/JPY

Đồng đô la/yên đang tăng trong phiên giao dịch châu Á sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 158,77 Về mặt kỹ thuật: Cặp tiền này phải đối mặt với hai kịch bản: tiếp tục tăng, nhắm mục tiêu đến mức 159,845 hoặc giảm, nhắm mục tiêu đến mức 158,034.

Tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la/yên:

  • Mỹ: Bán nhà hiện tại 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

156.341 - 156.260

Vùng kháng cự đầu tiên

155.406 - 155.343

điểm tựa

154.394

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

152.846 - 155.741

Khu vực hỗ trợ thứ hai

151.681 - 151.639

AUD/USD

Đồng đô la Úc sáng nay đã tăng 0,01% so với đồng đô la và hiện đang giao dịch ở mức 0,6656. Về mặt kỹ thuật: Giá tăng và đạt đến vùng kháng cự thứ hai. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là kiểm tra lại vùng kháng cự thứ ba. Kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm vào vùng kháng cự thứ hai. Một chuyển động chéo đã hình thành giữa hai vùng.

Tin tức có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ:

  • Mỹ: Bán nhà hiện tại 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

0.66143 - 0.66231

Vùng kháng cự đầu tiên

0.65663 - 0.65783

điểm tựa

0.65217

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

0.64541 - 0.64633

Khu vực hỗ trợ thứ hai

0,60219 – 0,59604

DẦU

Giá dầu tăng hôm qua và sáng nay dầu giảm 0,19% và hiện đang giao dịch ở mức 81,03 USD/thùng. Về mặt kỹ thuật, sau khi giá ổn định trên vùng kháng cự thứ nhất, nó nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là tiếp tục tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai và kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm mục tiêu vào điểm tựa.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động dầu:

Vùng kháng cự thứ hai

81.71 - 82.00

Vùng kháng cự đầu tiên

79.08 - 79.38

điểm tựa

77.47

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

75.20 - 75.67

Khu vực hỗ trợ thứ hai

73.13 - 73.62

XAU/USD

Vàng đang tăng trong phiên giao dịch châu Âu sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 2.364,25 USD / ounce. Chúng tôi lưu ý rằng vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng khiến giá sụp đổ, đạt mức giá thấp nhất mà vàng đạt được ở mức $2286,84. Giá được coi là nằm trong chuyển động ngang giữa mức hỗ trợ thứ ba và mức hỗ trợ tiềm năng, và chúng tôi cũng vậy. chờ đợi một trong các mức này bị xuyên thủng để xác nhận xu hướng. Hiện tại, vùng hỗ trợ thứ ba đã bị xuyên thủng và giảm xuống, và có khả năng sẽ kiểm tra lại vùng này, mức tăng sẽ tiếp tục bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ đầu tiên. khu vực và trong trường hợp vi phạm, sự suy giảm sẽ tiếp tục bằng cách nhắm mục tiêu vào khu vực hỗ trợ thứ ba

Tin tức sắp tới có thể ảnh hưởng đến vàng:

  • Mỹ: Bán nhà hiện tại 18:00

Vùng kháng cự thứ hai

2451.17 - 2446.43

Vùng kháng cự đầu tiên

2408 - 2413.10

điểm tựa

2394.35

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

2377.35 - 2372.87

Khu vực hỗ trợ thứ hai

2355.59 - 2350.21

Related Posts