Hiểu lệnh giới hạn mua, lệnh giới hạn mua các dụ thực tế

Finance and economics explained simply
Hiểu lệnh giới hạn mua, lệnh giới hạn mua và các ví dụ thực tế

Trong thế giới giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, có nhiều loại lệnh khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện chiến lược của họ. Hai loại lệnh thường được sử dụng là “Lệnh giới hạn mua” và “Lệnh giới hạn dừng mua”. Các lệnh này giúp các nhà giao dịch vào và thoát vị thế ở mức giá mong muốn trong khi quản lý rủi ro hiệu quả.

Trong bài viết toàn diện này, chúng tôi sẽ đi sâu vào sự phức tạp của Lệnh giới hạn mua, Lệnh giới hạn mua và cung cấp các ví dụ thực tế để minh họa việc sử dụng chúng.

Lệnh giới hạn mua

Lệnh Giới hạn Mua là một loại lệnh do nhà giao dịch đặt để mua chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính khác) ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn. Đó là một công cụ được sử dụng để tận dụng các đợt giảm giá tiềm năng, cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch khi thị trường đạt đến mức giá thuận lợi.

Các thành phần của Lệnh Giới hạn Mua:

 1. Giá: Nhà giao dịch chỉ định mức giá tối đa mà họ sẵn sàng trả cho tài sản. Giá này thường được đặt dưới giá thị trường hiện tại.
 2. Số lượng: Nhà giao dịch chỉ định số lượng cổ phiếu hoặc đơn vị họ muốn mua.

Cách hoạt động của lệnh giới hạn mua:

 • Khi giá thị trường của tài sản đạt hoặc giảm xuống dưới giá “giới hạn” được chỉ định, Lệnh Giới hạn Mua sẽ hoạt động.
 • Sau khi hoạt động, lệnh được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc giá tốt hơn nếu có.
 • Nếu không bao giờ đạt được mức giá được chỉ định, lệnh vẫn đang chờ xử lý cho đến khi hết hạn hoặc bị nhà giao dịch hủy bỏ.

Ví dụ về lệnh giới hạn mua:

Giả sử bạn muốn mua 100 cổ phiếu của Công ty X, hiện đang giao dịch ở mức 50 đô la mỗi cổ phiếu. Bạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống còn 48 đô la hoặc thấp hơn trước khi nó bắt đầu tăng trở lại. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt Lệnh Giới hạn Mua với các chi tiết sau:

 • Giá: $ 48 mỗi cổ phiếu
 • Số lượng: 100 cổ phiếu

Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 48 đô la hoặc thấp hơn, Lệnh Giới hạn Mua của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ mua 100 cổ phiếu bằng hoặc thấp hơn giá được chỉ định.

Lệnh giới hạn dừng mua

Lệnh Giới hạn Mua là một loại lệnh nâng cao hơn kết hợp các yếu tố của Lệnh Dừng Mua và Lệnh Giới hạn Mua. Nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch để tham gia giao dịch ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn sau khi đạt đến một mức giá kích hoạt nhất định. Loại lệnh này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn xác nhận đột phá trước khi vào một vị thế.

Các thành phần của lệnh giới hạn dừng mua:

 1. Giá dừng: Đây là giá kích hoạt mà tại đó lệnh được kích hoạt.
 2. Giá giới hạn: Giá tối đa mà nhà giao dịch sẵn sàng mua tài sản khi đạt đến giá dừng.
 3. Số lượng: Số lượng cổ phần hoặc đơn vị cần mua.

Cách hoạt động của lệnh giới hạn dừng mua:

 • Lệnh Giới hạn Dừng Mua ban đầu không hoạt động và nằm trên giá thị trường hiện tại.
 • Khi giá thị trường đạt hoặc vượt quá giá dừng, lệnh sẽ hoạt động.
 • Sau khi hoạt động, lệnh được chuyển đổi thành Lệnh Giới hạn Mua và nó sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn được chỉ định hoặc tốt hơn nếu có.
 • Nếu không bao giờ đạt đến giá giới hạn sau khi lệnh có hiệu lực, nó vẫn đang chờ xử lý cho đến khi hết hạn hoặc bị hủy.

Ví dụ về lệnh giới hạn dừng mua:

Giả sử Công ty Y đang giao dịch ở mức 60 đô la mỗi cổ phiếu và bạn tin rằng nó sẽ trải qua một chuyển động tăng đáng kể nếu vượt qua mốc 65 đô la. Tuy nhiên, bạn muốn chắc chắn rằng sự đột phá được xác nhận trước khi mua. Bạn có thể đặt Lệnh Giới hạn Mua với các chi tiết sau:

 • Giá dừng: $ 65 mỗi cổ phiếu
 • Giá giới hạn: $ 66 mỗi cổ phiếu
 • Số lượng: 50 cổ phiếu

Nếu giá cổ phiếu tăng lên 65 đô la hoặc cao hơn, Lệnh Giới hạn Mua của bạn sẽ hoạt động và sẽ được thực hiện dưới dạng Lệnh Giới hạn Mua bằng hoặc dưới 66 đô la mỗi cổ phiếu.

Kết thúc

Lệnh giới hạn mua và Lệnh giới hạn dừng mua là những công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia thị trường ở các mức giá cụ thể trong khi quản lý rủi ro. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của các loại lệnh này và các ứng dụng thực tế của chúng, các nhà giao dịch có thể thực hiện các chiến lược giao dịch chính xác hơn và tăng cơ hội thành công trên thị trường tài chính.

Hãy nhớ rằng sự lựa chọn giữa các loại lệnh này phải phù hợp với mục tiêu giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của bạn.

Related Posts

( UAE )