Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11/06/2024

Finance and economics explained simply
Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11/06/2024

EUR/USD

Đồng Euro/Đô la đang giảm vào sáng nay và kể từ khi mở cửa thị trường, cặp này đã mở giá ở khoảng cách giảm và giảm xuống vùng hỗ trợ thứ hai và đang giao dịch ở mức 1,0767 USD, 0,3%. : Cặp tiền này đã giảm kể từ khi đóng cửa vào thứ Sáu tại vùng hỗ trợ đầu tiên và kể từ khi mở cửa thị trường, nó đã thành công trong việc tiếp cận vùng hỗ trợ thứ hai. Trong số các kịch bản được mong đợi, giá sẽ cố gắng quay trở lại để kiểm tra vùng hỗ trợ thứ hai một lần nữa. tìm cách phá vỡ nó và kịch bản thay thế là sự phục hồi với mục đích lấp đầy khoảng trống và kiểm tra lại vùng hỗ trợ đầu tiên.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động EUR/USD:

Vùng kháng cự thứ hai

1.09256 - 1.09378

Vùng kháng cự đầu tiên

1.08700 - 1.08843

điểm tựa

1.08372

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.08017-1.0795

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.07486 - 1.07422

GBP/USD

Đồng bảng Anh sáng nay đã giảm so với đồng đô la Mỹ, phá vỡ xu hướng tăng và hiện đang kiểm tra vùng kháng cự thứ ba và hiện đang giao dịch ở mức 1.2722. Về mặt kỹ thuật: Đồng bảng Anh đã phá vỡ xu hướng tăng và kiểm tra vùng kháng cự. Các kịch bản có thể xảy ra bao gồm: Phục hồi và kiểm tra lại vùng xu hướng tăng ở mức 1.27621. Nếu thử nghiệm thành công, nó sẽ tiếp tục tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự 4 giờ, trong trường hợp thất bại, nó sẽ quay trở lại suy giảm để phá vỡ vùng kháng cự thứ ba. kịch bản là sự tiếp tục giảm so với mức giá hiện tại bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự thứ hai.

Tin tức bạn có thể quan tâm về chuyển động của cặp đôi:

Vùng kháng cự thứ hai

1.25423 - 1.25282

Vùng kháng cự đầu tiên

1.24750 - 1.24554

điểm tựa

1.23827

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

1.23093 - 1.22931

Khu vực hỗ trợ thứ hai

1.22089 - 1.21847

USD/JPY

Đồng đô la/yên đang tăng trong phiên giao dịch châu Á sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 157,33 Về mặt kỹ thuật: Hai đô la đã tăng từ vùng kháng cự đầu tiên lên vùng kháng cự thứ hai, tìm cách nhắm mục tiêu vào các mức 157,873. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là đạt đến các mức 157,873 và 158,034, và kịch bản thay thế là giảm bằng cách nhắm mục tiêu vào các mức kháng cự đầu tiên.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

156.341 - 156.260

Vùng kháng cự đầu tiên

155.406 - 155.343

điểm tựa

154.394

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

152.846 - 155.741

Khu vực hỗ trợ thứ hai

151.681 - 151.639

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã giảm so với đồng đô la Mỹ vào tuần trước và giảm 0,12% vào sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 0,6602. Về mặt kỹ thuật: Giá giảm gần vùng kháng cự thứ ba cho đến khi có vùng kháng cự đầu tiên. Có vẻ như giá đã phục hồi từ vùng kháng cự đầu tiên trong lần đầu tiên tiếp cận các mức giá này. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là giá sẽ tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào các mức kháng cự thứ hai. kiểm tra lại và kịch bản thay thế là sự suy giảm trở lại bằng cách nhắm mục tiêu vào điểm tựa.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

0.66143 - 0.66231

Vùng kháng cự đầu tiên

0.65663 - 0.65783

điểm tựa

0.65217

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

0.64541 - 0.64633

Khu vực hỗ trợ thứ hai

0,60219 – 0,59604

DẦU

Giá dầu hôm qua tăng và sáng nay giảm 0,58% và hiện đang giao dịch ở mức 77,76 USD/thùng. Về mặt kỹ thuật, sau khi giá ổn định, vùng hỗ trợ đầu tiên đã tăng và đạt điểm tựa ở mức 77,47. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là giá tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng kháng cự đầu tiên và kịch bản thay thế là giảm giá bằng cách nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ đầu tiên. kiểm tra lại.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

81.71 - 82.00

Vùng kháng cự đầu tiên

79.08 - 79.38

điểm tựa

77.47

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

75.20 - 75.67

Khu vực hỗ trợ thứ hai

73.13 - 73.62

XAU/USD

Vàng đã đóng cửa tuần trước với mức giảm đáng kể và giảm cùng với phiên giao dịch châu Âu sáng nay và hiện đang giao dịch ở mức 2.305,51 USD/ounce. Chúng tôi lưu ý rằng vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng khiến giá giảm xuống mức thấp nhất mà vàng đạt được vào sáng nay là $2286,84. Một trong những kịch bản có thể xảy ra là giá tăng như một kiểu phục hồi có thể đạt đến mức hỗ trợ thứ ba. mức này hoặc tăng lên mức $2310, mức này đã đạt đến và giảm trở lại trong trường hợp tăng giá. Đỉnh cuối cùng tại 2312 phải bị phá vỡ và kịch bản thay thế là giảm giá, nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ trên khung thời gian 4 giờ ở mức $2272. cấp độ.

Tin tức bạn có thể thích về chuyển động của cặp này:

Vùng kháng cự thứ hai

2451.17 - 2446.43

Vùng kháng cự đầu tiên

2408 - 2413.10

điểm tựa

2394.35

Khu vực hỗ trợ đầu tiên

2377.35 - 2372.87

Khu vực hỗ trợ thứ hai

2355.59 - 2350.21

Related Posts