บัญชี คอมพาริสัน

กฎ ใช้กับบัญชี อิสลาม ทั้งหมดดังต่อไปนี้: สําหรับการแลกเปลี่ยนฟรี 7 วันแรก เฉพาะ ในตราสารเฉพาะหากตําแหน่งถูกเปิดไว้นานกว่า 7 วันจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 8 เป็นต้นไป นอกจากนี้สําหรับตราสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ เราจะเรียกเก็บเงิน