SBI ประสบความสําเร็จในการระดมทุนผ่านพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่สอง

Finance and economics explained simply
SBI ประสบความสําเร็จในการระดมทุนผ่านพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่สอง

ธนาคารแห่งรัฐอินเดีย (SBI) เพิ่งระดมทุนได้ 97,180 ล้านรูปีผ่านพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่สอง โดยเสนออัตราดอกเบี้ย 7.70% โดยธรรมชาติแล้วนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญโดยธนาคารภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนื่องจากพยายามเสริมสร้างตําแหน่งในพื้นที่การจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย

ภาพรวมของการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานของ SBI

SBI เป็นผู้นําในภาคการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินเดียโดยให้เงินทุนที่สําคัญแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้น, ธนาคารมีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของเศรษฐกิจอินเดีย, และพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนั้น.

ดังนั้นพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานที่ออกโดย SBI จึงมีสิทธิ์ลงทุนภายใต้โครงการพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานที่ประหยัดภาษีทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน ในสาระสําคัญพันธบัตรเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.70% ต่อปีจ่ายเป็นรายปีและมีอายุ 10 ปี

ความสําคัญของการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย

การจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากเป็นเงินทุนที่จําเป็นในการสร้างและอัพเกรดถนนสะพานสนามบินท่าเรือและโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอื่น ๆ ของประเทศ

เนื่องจากด้วยจํานวนประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจที่รวดเร็วอินเดียจึงมีความต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมากและเพิ่มขึ้นและความต้องการนี้จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ที่จริงแล้วรัฐบาลอินเดียได้ดําเนินการหลายขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในความเป็นจริงรัฐบาลได้สร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโครงการอื่น ๆ เพื่อให้พันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจและยังได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการทําธุรกิจในประเทศ

ที่จริงแล้วบทบาทของ SBI ในฐานะผู้เล่นชั้นนําในภาคการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความสําคัญเนื่องจากธนาคารมีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่จําเป็นในการจัดหาเงินทุนที่สําคัญให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย

SBI ระดมทุนได้สําเร็จ 1 ภาพ

อนาคตของการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย

ในขณะที่อินเดียยังคงเติบโตและพัฒนาความต้องการเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมกับความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหมายความว่ามีอนาคตที่สดใสสําหรับภาคส่วนนี้

อย่างไรก็ตาม SBI จะใช้ประโยชน์จากการเติบโตนี้และการออกพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย

ด้วยเหตุนี้ด้วยประวัติที่แข็งแกร่งในการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและชื่อเสียงที่มั่นคงในด้านความน่าเชื่อถือ SBI จึงพร้อมที่จะมีบทบาทนําในอนาคตของการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย

บทสรุป

สรุปได้ว่าการออกพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่สองของ SBI จํานวน 97,180 ล้านรูปีเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญสําหรับธนาคารและเศรษฐกิจอินเดีย ด้วยการให้เงินทุนที่สําคัญแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน SBI กําลังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสนับสนุนเศรษฐกิจอินเดียและอนาคตที่สดใสสําหรับการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย SBI พร้อมที่จะมีบทบาทนําในภาคที่สําคัญนี้

ที่ DB Investing คุณสามารถซื้อขาย Forex, crypto, ดัชนีและตราสารอื่น ๆ

Related Posts

( UAE )