สาธิต บัญชี

บัญชี STANDARD

สเปรดต่ําถึง 1.6
เลเวอเรจสูงสุด 1:500
แพลตฟอร์ม DB Invest และ MT5
ตราสาร (FX, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ )
ฟรี $10,000 บัญชี

บัญชี ECN

สเปรดต่ําสุด 0.1
เลเวอเรจสูงสุด 1:500
แพลตฟอร์ม DB Invest และ MT5
ตราสาร (FX, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ )
ฟรี $10,000 บัญชี