Cập nhật lần cuối June 26, 2020

Cửa sổ bật lên Chính sách Cookie Essentials

Cửa sổ bật lên Chính sách Cookie này được bao gồm trong Essentials!

Chính sách Cookie này giải thích cách pixfort ("Công ty", "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi") sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi tại https://pixfort.com, ("Trang web"). Nó giải thích những công nghệ này là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng, cũng như quyền của bạn để kiểm soát việc chúng tôi sử dụng chúng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân hoặc trở thành thông tin cá nhân nếu chúng tôi kết hợp nó với thông tin khác.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie được chủ sở hữu trang web sử dụng rộng rãi để làm cho trang web của họ hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin báo cáo. Cookie do chủ sở hữu trang web đặt (trong trường hợp này là pixfort) được gọi là "cookie của bên thứ nhất". Cookie được đặt bởi các bên khác ngoài chủ sở hữu trang web được gọi là "cookie của bên thứ ba". Cookie của bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba được cung cấp trên hoặc thông qua trang web (ví dụ: như quảng cáo, nội dung tương tác và phân tích). Các bên đặt cookie của bên thứ ba này có thể nhận ra máy tính của bạn cả khi nó truy cập trang web được đề cập và cả khi nó truy cập một số trang web khác.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba vì nhiều lý do. Một số cookie được yêu cầu vì lý do kỹ thuật để Trang web của chúng tôi hoạt động và chúng tôi gọi đây là cookie "thiết yếu" hoặc "thực sự cần thiết". Các cookie khác cũng cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng để nâng cao trải nghiệm trên Thuộc tính Trực tuyến của chúng tôi. Các bên thứ ba phục vụ cookie thông qua Trang web của chúng tôi để quảng cáo, phân tích và các mục đích khác. Điều này được mô tả chi tiết hơn dưới đây. Các loại cookie cụ thể của bên thứ nhất và bên thứ ba được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi và mục đích chúng thực hiện được mô tả bên dưới (xin lưu ý rằng các cookie cụ thể được cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào Thuộc tính Trực tuyến cụ thể mà bạn truy cập):

Làm thế nào tôi có thể kiểm soát cookie?

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối cookie. Bạn có thể thực hiện các quyền cookie của mình bằng cách đặt tùy chọn của mình trong Trình quản lý sự đồng ý cookie. Trình quản lý sự đồng ý của cookie cho phép bạn chọn loại cookie nào bạn chấp nhận hoặc từ chối. Cookie thiết yếu không thể bị từ chối vì chúng thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ.
Trình quản lý sự đồng ý cookie có thể được tìm thấy trong biểu ngữ thông báo và trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mặc dù quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. Bạn cũng có thể đặt hoặc sửa đổi các điều khiển trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Vì các phương tiện mà bạn có thể từ chối cookie thông qua các điều khiển trình duyệt web của mình khác nhau giữa các trình duyệt, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.