Phân tích thị trường hàng ngày 07-10-2024

Finance and economics explained simply
Phân tích thị trường hàng ngày 07-10-2024

Giới thiệu

Nếu bạn muốn thành thạo nghệ thuật giao dịch thì tính kỷ luật tự giác sẽ là điều quan trọng nhất đối với bạn. Kỷ luật tự giác là khả năng tuân thủ các quy tắc hoặc tiêu chuẩn đã đặt ra dù bạn có muốn hay không nhằm mục đích đạt được mục tiêu mong muốn.

Lịch kinh tế (GMT+1)

Phân tích EURUSD

Phân tích biểu đồ EURUSD

Phân tích GBPUSD

Phân tích biểu đồ GBPUSD

Phân tích GBPJPY

Phân tích biểu đồ GBPJPY

Phân tích XAUUSD

Phân tích biểu đồ XAUUSD

Phân tích WTI

Phân tích biểu đồ WTI

Kết thúc

Bạn thất bại không phải vì bạn thất bại: bạn chỉ trở thành kẻ thất bại khi bạn tin rằng mình là kẻ thất bại. Hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay tại: https://my.dbinvesting.com/links/go/955

Related Posts

( UAE )