การนําทางเส้นทางการลงทุน: ภาพรวมที่ครอบคลุมของ CSX Corp และหุ้นของบริษัท

การนําทางเส้นทางการลงทุน: ภาพรวมที่ครอบคลุมของ CSX Corp และหุ้นของบริษัท

CSX Corp ซึ่งเป็น บริษัท ขนส่งชั้นนําเป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมรถไฟมานานหลายทศวรรษ

นักลงทุนที่กระตือรือร้นที่จะเข้าใจความซับซ้อนของหุ้นของ CSX Corp อาจพบว่าตัวเองเจาะลึกในด้านต่างๆเช่นผลการดําเนินงานของหุ้นเงินปันผลการคาดการณ์การแยก หุ้น และรายได้

ในบทความนี้เราจะให้รายละเอียดการสํารวจ CSX Corp และหุ้นของ CSX โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา

ภาพรวมของ CSX Corp

CSX Corp ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในแจ็กสันวิลล์ฟลอริดาเป็น บริษัท ขนส่งและโลจิสติกส์รายใหญ่ในอเมริกาเหนือ บริษัท ดําเนินการเครือข่ายทางรถไฟที่กว้างขวางให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและบางส่วนของแคนาดา

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงต้นศตวรรษที่ 19 CSX Corp ได้พัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมรถไฟ

CSX Corp เป็นส่วนหนึ่งของ Nasdaq 100 (US 100 )

ภาพกราฟราคาหุ้น CSX

ประสิทธิภาพของหุ้น CSX

นักลงทุนมักสนใจผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท หุ้นของ CSX Corp (NYSE: CSX) มีความผันผวนตามแนวโน้มของตลาดที่กว้างขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

การทําความเข้าใจผลการดําเนินงานในอดีตของหุ้น CSX เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ปัจจัยต่างๆเช่นแนวโน้มของตลาดสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาเฉพาะอุตสาหกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของหุ้น

หุ้นปันผล CSX

สําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้เงินปันผลมีบทบาทสําคัญ CSX Corp มีประวัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ประวัติเงินปันผลผลตอบแทนและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้สําหรับนักลงทุน

นอกจากนี้ การตรวจสอบความยั่งยืนของเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล CSX

  • EX-DIVIDEND วันที่ 30/08/2023
  • ผลตอบแทนเงินปันผล 1.4%
  • เงินปันผลประจําปี $0.44
  • อัตราส่วน P/E 16.82
อดีต/EFF DATEประเภทจํานวนเงินสดวันที่ประกาศวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE)วันที่ชําระเงิน
11/29/2023เงินสด0.11 ดอลลาร์10/11/202311/30/202312/15/2023
08/30/2023เงินสด0.11 ดอลลาร์07/12/202308/31/202309/15/2023
05/30/2023เงินสด0.11 ดอลลาร์05/10/202305/31/202306/15/2023
02/27/2023เงินสด0.11 ดอลลาร์02/14/202302/28/202303/15/2023
11/29/2022เงินสด0.10 ดอลลาร์10/05/202211/30/202212/15/2022
08/30/2022เงินสด0.10 ดอลลาร์07/13/202208/31/202209/15/2022
05/27/2022เงินสด0.10 ดอลลาร์05/04/202205/31/202206/15/2022
02/25/2022เงินสด0.10 ดอลลาร์02/16/202202/28/202203/15/2022
11/29/2021เงินสด0.093333 ดอลลาร์10/06/202111/30/202112/15/2021
08/30/2021เงินสด0.093333 ดอลลาร์07/23/202108/31/202109/15/2021
05/27/2021เงินสด0.00 บาท05/07/202105/31/202106/15/2021
02/25/2021เงินสด0.00 บาท02/10/202102/26/202103/15/2021
11/27/2020เงินสด$0.2610/07/202011/30/202012/15/2020
08/28/2020เงินสด$0.2607/08/202008/31/202009/15/2020
05/28/2020เงินสด$0.2605/06/202005/29/202006/15/2020
02/27/2020เงินสด$0.2602/12/202002/28/202003/13/2020

การคาดการณ์หุ้น CSX

การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้นเกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมสภาพเศรษฐกิจและกลยุทธ์เฉพาะของ บริษัท

การคาดการณ์หุ้น CSX เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวแปรเหล่านี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การวิจัยตลาดและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ล้วนมีส่วนช่วยในการกําหนดการคาดการณ์สําหรับหุ้นของ CSX Corp


นักวิเคราะห์ยี่สิบห้าคนได้ให้การคาดการณ์ราคา 12 เดือนสําหรับ CSX Corp. ตั้งเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ 37.00 โดยมีการประมาณการสูงที่ 42.00 และประมาณการต่ําที่ 25.00 การประมาณการเฉลี่ยนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.98% จากราคาล่าสุดที่ 31.63

ภาพพยากรณ์สต็อก CSX

แยกหุ้น CSX

การแยกหุ้นเป็นการกระทําขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนหุ้นที่ค้างชําระและราคาของหุ้น การทําความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการแยกหุ้นและผลกระทบต่อนักลงทุนเป็นสิ่งสําคัญ

เหตุการณ์การแยกหุ้นในอดีตของ CSX Corp (ถ้ามี) และแนวทางของ บริษัท ในการดําเนินการดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่นักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหุ้น

รายการแยกสต๊อก

วันที่ผ่าหลายเท่าพหุคูณสะสม
2021-06-293:1x3x108
2011-06-163:1x3x36
2006-08-162:1x2x12
1995-12-222:1x2x6
1983-10-263:1x3x3

ผลประกอบการหุ้น CSX

รายงานผลประกอบการมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ประเมินสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ผลประกอบการหุ้นของ CSX Corp ซึ่งรายงานรายไตรมาสและรายปีให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ความสามารถในการทํากําไรและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

นักลงทุนมักจะกลั่นกรองรายงานเหล่านี้เพื่อวัดความสามารถของ บริษัท ในการสร้างผลตอบแทนและรักษาเงินปันผล

ภาพผลประกอบการสต็อก CSX

บทสรุป

การลงทุนใน CSX Corp และหุ้นของ บริษัท จําเป็นต้องมีความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ บริษัท ผลการดําเนินงานในอดีตและแนวโน้มในอนาคต

ด้วยการเจาะลึกในด้านต่างๆเช่นผลการดําเนินงานของหุ้นเงินปันผลการคาดการณ์การแยกหุ้นและรายได้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง

เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ การวิจัยอย่างละเอียดและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ CSX Corp เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการนําทางเส้นทางการลงทุนให้ประสบความสําเร็จ

Related Posts