ตลาดกำลังรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้

Finance and economics explained simply

( UAE )